• Türkçe
  • English

Eğilme Tipi Load Cell

Eğilme tipi yük hücreleri load cell'ler arasında en yaygın kullanım alanına sahip load cell'lerdir. Eğilme tipi yük hücrelerinin temel çalışma prensibi uygulanan yükün load cell'i esneterek elastik deformasyona sebep olmasıdır. Uygulanan yükün oluşturduğu bu gerilme (pozitif veya negatif) load cell'lerde bulunan strain gauge (gerilim ölçer)'ler sayesinde elektrik sinyaline dönüştürülür.

Eğilme tipi yük hücreleri birçok ölçüm işlemi için çok kullanışlıdır. Gerilim ölçerler tarafından oluşturulan elektrik sinyalleri tamamiyle eğilme momentine bağlıdır. Dolayısıyla yükleme noktasının uzunlamasına olarak yeri değiştikçe farklı elektrik sinyalleri üretilmektedir. Bu nedenle tek eğilme kirişi load cell'lerde nadiren kullanılmaktadır. Çünkü tek kirişli yük hücrelerinde sağlıklı ölçüm yapabilmek için hep aynı noktadan yükleme yapılması gerekmektedir.

   

Çoklu eğilme kirişleri genellikle yay elemanlarının işlevini görüp 5 tonluk yüklemelere kadar kullanılabilmektedir. Bu load cell çeşidi genellikle iki veya üç eğilme kirişine sahiptir. Çift eğilme kirişe sahip load cell'lerde yükleme sırasında iki kiriş arasında S şeklinde bir deformasyona neden olur. Çoklu kirişlere sahip load cell'ler tek kirişli load cell'lere nazaran daha az hassastır. S şeklindeki deformasyon yüzeylerde pozitif ve negatif gerilme alanları oluşturur. Bu yüzeylerin birbirine yakın olması strain gauge yüklemesini ve kablo bağlantısını kolaylaştırmaktadır. 

Copyright © BFM OTOMASYON | Kullanım Şartları | Gizlilik
Veriyaz Web Tasarım