• Türkçe
  • English

İNDİKATÖR NEYE DENMEKTEDİR?

İndikatör, herhangi bit maddenin test edilen ortamdaki varlığını göstermeye yarayan ayırıcıya denmektedir.  İndikatör kavramı her ne kadar kimyada çok kullanılsa da, birçok alanda sıkça kullanılmaktadır.

İNDİKATÖRKLER KAÇ GRUBA AYRILMAKTADIR? BUNLAR NELERDİR?

-İndikatörler iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

1.Asidik bölge indikatörleri

2.Bazik bölge indikatörleri

İNDİKATÖR SEÇİMİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

1.Kuvvetli asit ve zayıf bazın tepkimesi sonucu PH değeri 7 den küçük olmaktadır.

2.Kuvvetli baz ve kuvvetli asidin tepkimesi nötrleşme tepkimesidir ve PH değeri 7 dir.

3.Zayıf asit ve kuvvetli bazın tepkimesi sonucu ortaya çıkan PH değeri 7 den büyük bir değerdir.

Sonuç olarak; indikatör bir aygıtın işlemesiyle beraber kimi ölçümlemelerin sonucunu gösteren araç yani bir bakıma ‘’gösterge’’ anlamına gelmektedir.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz ki; indikatörler, PH değeri çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı bileşiklerdir.

-Karışık indikatörler neye denmektedir?

Bazı titrasyonlarda daha iyi sonuç alabilmek için daha dar bir PH aralığında titrasyonun gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu nedenden dolayı, iki indikatör karıştırılır ve çok yakın PH aralığında renk değiştiren bir karışım elde edilmektedir. Bu karışıma ise, karışık indikatör denilmektedir.

Bununla birlikte indikatör; veterinerlik ve su ürünleri gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. İndikatör kelimesinin veterinerlik ve su ürünlerinde kullanılan anlamı ise ‘’belirteçtir.’’

Özetle; PH belirteçleri çözeltinin PH değerine bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşkelere denilmektedir.

Yani şöyle de söyleyebiliriz ki, indikatör; bir şeyi betimlemeye yarayan şey veya işarettir.

Ayrıca, indikatörler çözeltinin PH değerine bağlı olarak renk değiştirmektedir ve buna bağlı olarak ta kompleks yapıdaki organik bileşiklerdir.

Bununla birlikte, indkatörler genellikle titrasyon işleminde kullanılmaktadır. Titrasyon işlemi, renk değişikliği bittiği zaman bitmektedir. Ayrıca, çözeltilerdeki asit ve baz değişimlerinin PH ölçümleri için indikatörlerin kullanılması şarttır.

SONUÇ;

Özet olarak, çözeltinin PH değerine bağlı olan ve renk değiştiren kompleks yapıdaki organik bileşkelere denmektedir.

İndikatörleri,  asit, baz, redoks ve çöktürme indikatörleri olarak ayırabilmektedir.  İndikatörler, genellikle Hln sembolü ile gösterilmektedir. Ayrıca, unutmayınız ki ‘’indikatör’’ kavramı kalite yönetiminde de kullanılmaktadır.

indikatörler
Copyright © BFM OTOMASYON | Kullanım Şartları | Gizlilik
Veriyaz Web Tasarım