• Türkçe
  • English

PAKETLEME NEDEN ÖNEMLİDİR?

Paketleme içinde bulunduğu ürünün saklanıp korunmasında ve ürünün piyasada farkındalık yaratmasında son derece etkili olmaktadır.  Genellikle, paketleme gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca; rahatlıkla söyleyebiliriz ki paketleme ürünlerinin yüzde altmışı gıda ürünlerine yöneliktir.

Fakat son dönemlerde, reklam faaliyetlerinin markalar için önem kazanmasıyla birlikte,  paketleme ve buna bağlı olarak ta, paketleme makinaları daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Şöyle diyebiliriz ki, paketleme çok önemli bir unsur olmakla beraber, tüketicinin alım tercihlerini yönlendiren önemli bir etken olarak yola çıkmaktadır.

Markaların karlılığının düşünecek olursak, ürünün paketlenmesi, markaların pazarlama stratejilerinin başarısını artırmakta son derece etkili bir rol oynamaktadır.

Pazarlama stratejilerinin temel taşlarını oluşturan ‘’Pazarlamanın 4Psi’’  kavramına bir gelecekte paketleme (packaging) unsuru da dahil edilerek, ‘’Pazarlamanın 4Psi’’ kavramına ‘’Pazarlamanın 5Psi’’  kavramı denmesi de olasıdır.

Ayrıca, unutulmamalıdır ki, paletleme; markaların marka sadakatinin oluşmasında son derece etkili bir şekilde rol oynamaktadır.

PAKETLEME MAKİNALARI ÇEŞİTLERİ

1.DİKEY PAKETLEME MAKİNELERİ

Dikey paketleme makineleri,  genel olarak; bakliyat, baharat, mantı, kuruyemiş, çay, kahve, deterjan gibi maddelerin  paketlenmesinde kullanılmaktadır.  Özellikle, gıda sektörü için dikey paketleme makinası son derece önem taşımaktadır.

2.DAYPACK AMBALAJ MAKİNELERİ

Genel olarak, toz içeceklerin katkı maddelerinin, zeytinlerin, deterjan gibi granüllü ürünlerin paketlenmesine kullanılmakta olan bir paketleme makinesi türüdür.

3.VAKUM AMBALAJ MODELLERİ

Vakum paketleme makinası, ürünlerin besin değerinin ve besin kalitesinin korunması açısından son derece önem taşımaktadır.

4.SHRINK AMBALAJ MODELLERİ

Koli, karton, teneke kutu, kavanoz, plastik şişe gibi ürünlerin paketlenmesinde kullanılmaktadır. Kimya, gıda, kırtasiye, plastik, kozmetik ve tekstil sektöründe kullanılmakta olan paketleme makinalarından bir tanesi de shrink paketleme makinasıdır.

Sonuç olarak; paketleme ürünlerin piyasadaki farkındalığının artmasında son derece önem taşımaktadır. Paketleme, başta gıda olmak üzere birçok sektörde sıkça kullanılmaktadır.  Özellikle son dönemlerde paketleme pazarlama sektöründe son derece önem taşımaktadır.  Paketleme, pazarlama ve reklam faaliyetleri açısından da oldukça önemlidir. Paketleme, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin başarısını artırmadaki önemli etmenlerden bir tanesidir.

Özetle şunu söyleyebiliriz ki; paketleme makinası da, ambalajlamada ve buna bağlı olarak pazarlamada son derece önemli bir rol oynamaktadır.

Paketleme Makinası
Copyright © BFM OTOMASYON | Kullanım Şartları | Gizlilik
Veriyaz Web Tasarım