IT3000E EX2/22 Online / IT3000M

Ürün Açıklaması

PC arayüzü ile veri transferi ,Tartım, dara, sıfır ayarı ve diğer fonsiyonlar PC aracılığı ile uzaktan kontrol edilebilir.Doğrulama için tartım verileri PC hard diskinde bulunan WM onaylı data arşivinde saklanır. Bu ürün yerini IT3000M'e bıraktı.